1. Έκθεση φωτογραφιών και κύκλος διαλέξεων που διοργανώνει το ΚΜΣ σε συνεργασία με το ΠΠΙΕΔ